ข อ เ ข้ า ไ ป ใ ก ล้ เ ธ อ ที ล ะ น้ อ ย

ค่ อ ย ๆ ซึ ม ล ง ไ ป ใ น ใ จ จ น เ จ อ ' ' รั ก ' ' เ ธ อ

อ ย่ า เ พิ่ ง รู้ ว่ า ฉั น นั้ น คิ ด อ ะ ไ ร ก็ แ ล้ ว กั น

ป ล่ อ ย ใ ห้ ฉั น ไ ด้ ฝั น ไ ด้ เ พ้ อ น า น ๆ อี ก ซั ก ห น่ อ ย

แ ค่ เ ท่ า นี้ ก็ ดี อ ยู่ แ ล้ ว ถึ ง มั น จ ะ เ ลื่ อ น ล อ ย

อ า จ เ ป็ น เ พี ย ง ค ว า ม ฝั น น้ อ ย ๆ แ ต่ ฉั น ก็ จ ะ ค อ ย ต่ อ ไ ป

ถ้ า ใ ก ล้ ก ว่ า นี้ .. ก ลั ว ว่ า เ ธ อ จ ะ ถ อ ย ไ ป

ห่ า ง ใ จ ฉั น ไ ป ไ ก ล ไ ม่ ก ลั บ ม า
 
 

เสียงเพลงแว่วผ่าน เหงา  ๆ  ดี

.

.

อย่างว่านั่นแหละ ไม่ได้เขียนบันทึกเล่มน้อยเล่มนี้เท่าไหร่นัก

Hi 5 ก็ไม่ได้อัพเดตให้อินเทร์นเหมือนชาวบ้านเค้า

ด้วยภาระและหน้าที่

ด้วยที่ว่า งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข

.

.

.

ภาระกิจทำงานชาติผ่านไป ด้วยดีมั้ง

แต่ทุกอย่างยังคงตรึงเครียด

ตลกใครบางคน กับความเห็นแก่ตัวและงี่เง่า

.

.

.

[ Stay ]

เหนือยกายไม่ยอมหาย

หัวใจดวงน้อยก็เริ่มเหนื่อยและหน่าย

มันร่ำ ๆ ว่า พาฉันออกเดินทางหน่อยสิ

ไปเติมแรงใจนะ

.

.

ด้วยเวลาไม่เอื้อ เลยหาความสุขเล็ก ๆ น้อย ตามรายทาง

เปลี่ยนแปลงตัวเองนิดหน่อย

[ Stay ]

ด้วยสีแรง  ๆ

กระชากอารมณ์ตัวเอง

เลิกทำตัวแอ๊บแบ๊ว งี่เง่า ไร้สาระสักที

[ Stay ]

สีโทนเดิมนั่นแหละ

แต่แอบแรงขึ้นนิดหน่อย

ใครจะว่า ช่างแม่ง !!!

.

.

.

[ Stay ]

ถนนคนเดิน

สถานหย่อนใจ ที่ทำให้สุขใจทุกที

กับของเล่นเล็ก ๆ น้อย ๆ

นางแบบ นางแบบตัวน้อยของฉัน

[ Stay ]

" ลิงน้อย ยุคเศรษฐกิฝืดเคือง "

[ Stay ]

" ยีราฟน้อยของท๊อป "

[ Stay ]

" ผีน้อย "

.

.

.

น้องหนอนน้อย ช่วงหลัง ๆ ไม่ได้เปิดโลกกว้าง

ร่ำ ๆ อยากให้พาไปถ่ายวิวมั่ง

.

.

อิจฉาบรรดาคุณเพื่อน

แอบหนีเที่ยว

ทิ้งฉันไว้ ให้คนสวนดอกรังแก

.

.

คิดถึง

ดอกไม่สีเหลืองสดใส เมื่อครั้งไปเมืองสามหมอก

[ Stay ]

อยากให้ทริปมาถึงโดยเร็วไว

ได้ข่าวแว่วจากวงในมาว่า

จะไปป่วนแถว ๆ ทะเล ไปเมืองกาญจนบุรี

ไปปราณบุรี ไปทะเล ไปมันให้หมด

.

.

ฉันยังเหงา ๆ อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละ

ดื่มน้อยลงล่ะนะ

เรื่องของเรื่องไม่มีใครชวน

ยังคงชื่นชอบบรรยากาศในวงเหล้าอยู่

แอบนินทาชาวบ้านบางครั้ง

แหนบแนมใครบางคนอยู่ร่ำไป

กวนประสาท แก่นแก้ว

.

.

.

เรื่องเรียนกำลังพยายามอยู่

อยากใส่ชุดครุยอีกครั้ง

อยากเปลี่ยน อยากออกจากสภาพแวดล้อมเดิม ๆ

ไม่ได้ไม่สนุกหรอกน่ะ งานน่ะ สนุกสนานเฮฮาดี

แต่มันไม่ใช่ตัวเอง

.

.

เอาน่ะ สู้ ๆ

 

ป.ล

คิดถึงพวกแกว่ะ อยู่หอเดียวกันแท้ ๆ ไม่เจอกันเลยเนอะ

เอาน่ะ เอาน่ะ สิ้นเดือนเจอกัน

ใครอ๊วกออกค่าเหล้า

 

 

 

[ Stay ]

 

(^__^)

 

     Share

<< [ เชื่อสิ !!!! ]ชีวิตและการเดินทางของข้าพเจ้า : วันธรรมดา >>

 

 

 

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

 

[ ในวันที่เราต้องไกลห่าง ]
[ ลั่น ลา ]
[ อะไร อะไรก็
[ โชคชะตา ]
ชีวิตและการเดินทางของข้าพเจ้า : วันธรรมดา
[ Stay ]
[ เชื่อสิ !!!! ]
[ยื้อ : ปาย in my mind ]
[ ช่วงเวลาดี ๆ : Love Pai Home ]
[ อ่างขาง ]
[ PAI in My Mind : ที่มาและความสำคัญ ]